Wszyscy uczestnicy projektu będą brać udział w bloku szkoleniowo-doradczym, składającym się z:
•    warsztatów z podstaw prowadzenia działalności gospodarczej i gry symulacyjnej,
•    warsztatów i doradztwa indywidualnego z opracowania biznesplanu.
Podczas warsztatów i gry symulacyjnej zapewniamy obiad i przerwę kawową. Możliwe jest również uzyskanie dofinansowania kosztów dojazdu na spotkania w ramach bloku szkoleniowo-doradczego.
W rezultacie uczestnicy projektu nabędą wiedzę i umiejętności potrzebne do założenia własnej firmy.

Następnie 93% uczestników projektu (tj. 102 osoby) otrzyma:
•    jednorazową, bezzwrotną dotację na rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej w wysokości
do 22 700,76 zł;
•    finansowe wsparcie pomostowe w wysokości do 1 750 zł przez okres od 6 do 12 miesięcy.