09.2016 – przyjmowanie formularzy rekrutacyjnych do projektu - termin przedłużony (szczegóły: zakładka REKRUTACJA)

10.2016 – ocena złożonych formularzy rekrutacyjnych

11.2016 – indywidualne rozmowy rekrutacyjne kandydatów z doradcą zawodowym (harmonogram spotkań)

12.2016-02.2017 – warsztaty z podstaw prowadzenia działalności gospodarczej (harmonogram warsztatów), symulacja prowadzenia działalności gospodarczej (harmonogram symulacji), warsztaty i doradztwo indywidualne z opracowania biznesplanu (harmonogram warsztatów; harmonogram doradztwa indywidualnego

03.2017 – ocena merytoryczna i wybór biznesplanów opracowanych przez uczestników projektu

04.2017 – udzielenie jednorazowej dotacji na rozpoczęcie działalności gospodarczej

04.2017-03.2018 – finansowe wsparcie pomostowe