CELEM GŁÓWNYM projektu jest założenie trwałych firm na terenie województwa łódzkiego przez 102 ze 110 osób uczestniczących w projekcie.
OKRES REALIZACJI projektu: 01.09.2016 – 30.04.2018.
OBSZAR: województwo łódzkie.
UWAGA: informacje zamieszczone na niniejszej stronie mogą ulec zmianie, jeżeli dokonane zostaną zmiany w dokumentacji stanowiącej podstawę realizacji projektu. O każdej zmianie realizator projektu będzie informował za pomocą niniejszej strony.

Wartość projektu: 4 694 237,03 zł

Wkład Funduszy Europejskich: 4 649 856,44 zł