Szanowni Państwo,
miło nam poinformować, iż w ramach projektu założyliśmy aż 102 firmy!
 
W związku z dużym sukcesem projektu Firma 50+... od stycznia 2019 ruszamy z jego kolejną edycją. Osoby zainteresowane otrzymaniem wsparcia finansowego na założenie firmy (nawet do 48 000 zł) zapraszamy do kontaktu z biurem projektu (42 633 17 19; 42 630 01 40).


Projekt zakończony.Szanowni Państwo, uprzejmie informujemy, iż osoby, które nie zdążyły wydać całej kwoty finansowego wsparcia pomostowego mogą ubiegać się o przdłużenie okresu, na jaki je przyznano. Osoby zainteresowane zapraszamy do kontaktu z biurem projektu.Szanowni Państwo, miło nam poinformować, iż uczestnicy projektu otrzymujący pomostowe wsparcie finansowe, mogą ubiegać się o jego przedłużenie. Szczegóły poniżej:

Regulamin

Zał. 1. Wniosek

Lista rankingowaSzanowni Państwo, poniżej zamieszczamy zestawienie niezbędne do drugiego rozliczenia otrzymanego pomostowego wsparcia finansowego.

ZESTAWIENIE (wypełnione, wydrukowane i podpisane zestawienie należy złożyć osobiście lub za pośrednictwem poczty w biurze projektu)KOMUNIKAT

Szanowni Państwo, poniżej zamieszczamy formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis. Pomocą tego typu jest dotacja oraz wsparcie pomostowe, które Państwo otrzymujecie w ramach projektu. Uprzejmie prosimy o wypełnienie poniższego formularza i dostarczenie go do biura projektu.

Formularz (+instrukcja)

Lista identyfikatorów gmin (niezbędna do wypełnienia formularza)KOMUNIKAT - WYDATKOWANIE WSPARCIA POMOSTOWEGO

Szanowni Państwo, w związku z licznymi pytaniami dotyczącymi wydatkowania wsparcia pomostowego uprzejmie informujemy, iż możliwe jest wykorzystanie w kolejnych okresach rozliczeniowych, kwoty niewydatkowanej w danym miesiącu.

Przykład:

Uczestnikowi projektu w ramach wsparcia pomostowego przyznano dofinansowanie kosztów paliwa w wysokości 300 zł/m-c. Uczestnik w zależności od rzeczywistego zużycia paliwa może w jednym miesiącu wykorzystać 200 zł, a niewydatkowane 100 zł przeznaczyć na koszt paliwa w kolejnym miesiącu, tj. 400 zł.

Możliwe jest także przenoszenie przyznanego wsparcia pomostowego między kategoriami kosztów uwzględnionych w zaakceptowanym biznesplanie.

Przykład:

Uczestnikowi projektu w ramach wsparcia pomostowego przyznano dofinansowanie kosztów paliwa w wysokości 300 zł/m-c i kosztów materiałów biurowych w wysokości 80 zł/m-c. Uczestnik w zależności od rzeczywistych potrzeb może dokonać przesunięcia, np. wydać 320 zł/m-c na paliwo i 60 zł/m-c na materiały biurowe. 

UWAGA - nie ma konieczności zwracania kwoty, której nie wydatkowali Państwo w danym miesiącu. Ostateczne rozliczenie całości przyznanego wsparcia (w tym zwrot środków) następuje po okresie, na który wsparcie zostało przyznane, tj. po 9 miesiącach.Szanowni Państwo, poniżej zamieściliśmy wzór oświadczenia, który powinien być podpsywany w sytuacji, gdy z otrzymanych środków finansujecie Państwo zakup środków trwałych, np. samochodu.

Oświadczenie UWAGA OSOBY POŚWIADCZAJĄCE PODPISY NOTARIALNIE

Osoby, które w celu wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy poświadczały notarialnie podpisy poręczycieli i współmałżonków, proszone są o kontakt z biurem projektu.

Osoby, które planują takie działanie, proszone są o wstrzymanie się z dalszymi krokami w tym zakresie i kontakt z biurem projektu.Poniżej prezentujemy listę rankingową biznesplanów, złożonych w ramach projektu „Firma 50+ - wsparcie przedsiębiorczości osób powyżej 50 r.ż. z obszaru województwa łódzkiego”.

LISTA RANKINGOWA (z dn. 30.03.2017 r.)UWAGA

Szanowni Państwo, uprzejmie informujemy, iż NIE ISTNIEJE obowiązek rejestracji firmy lub jej prowadzenia od dn. 1 kwietnia 2017 r.

Daty rejestracji i rozpoczęcia prowadzenia działalności zostaną określona w umowie, którą będziemy z Państwem podpisywać.UWAGA

Poniżej zamieszczono instrukcje, odnoszące się do procesu przyznawania wsparcia na rozwój przedsiębiorczości:Poniżej prezentujemy wstępną listę rankingową biznesplanów, złożonych w ramach projektu „Firma 50+ - wsparcie przedsiębiorczości osób powyżej 50 r.ż. z obszaru województwa łódzkiego”.

WSTĘPNA LISTA RANKINGOWASzanowni Państwo, miło nam poinformować, iż zwiększona została liczba dotacji udzielanych w ramach projektu - wsparcie finansowe otrzymają aż 102 osoby.UWAGA

Przypominamy, że termin składania biznesplanów upływa 28 lutego (wtorek).  Biznesplany będą przyjmowane w godzinach pracy biura projektu, tj. do godz. 15:00. W przypadku wysłania biznesplanu pocztą decyduje data wpływu.KOMUNIKAT

Szanowni Państwo, w zakładce harmonogram zaktualizowano terminy warsztatów z opracowania biznesplanu.UWAGA

Zmianie uległo miejsce wszystkich spotkań dla grupy 8. Zaplanowanie wcześniej spotkania 22, 23 i 28 stycznia odbędą się w Hotelu Stacja Kutno, ul. Łąkoszyńska 127.KOMUNIKAT

W związku z rezygnacją z udziału w projekcie Pani o numerze formularza 41/KP2B1/2016, miejsce to zajmuje Pani 27/KP2B2/2016. KOMUNIKAT

W związku z rezygnacją z udziału w projekcie Pań o numerach formularza 31/KP2B1/2016 oraz 46/KP1B2/2016, ich miejsca zajęły kolejne Panie z listy rezerwowej, tj. Pani 47/KP2B2/2016 oraz 63/KP3B1/2016.KOMUNIKAT

W zakładce harmonogram zamieszczono terminy warsztatów z opracowania biznesplanu.KOMUNIKAT

Szanowni Państwo, uprzejmie informujemy, iż zmianie uległa godzina rozpoczęcia symulacji prowadzenia działalności gospodarczej. Wszystkie grupy rozpoczynają swoje spotkania o godz. 8:30. Wcześniejsze rozpoczęcie zajęć związane jest z chęcią przeprowadzenia testu wiedzy z zagadnień poruszanych w ramach warsztatów z prowadzenia działalności gospodarczej. Prosimy o punktualne przybycie.KOMUNIKAT

W związku z rezygnacją z udziału w projekcie Pani o numerze formularza 94/KP1B1/2016 oraz Pana 14/MP2B1/2016, ich miejsca zajęły kolejne osoby z listy rezerwowej, tj. odpowiednio: Pani (64/KP1B1/2016) oraz Pan (56/MP2B1/2016).KOMUNIKAT

W związku z rezygnacją z udziału w projekcie Pani o numerze formularza 10/KP1B1/2016, miejsce to zajmuje pierwsza kobieta z listy rezerwowej (41/KP2B1/2016). KOMUNIKAT

W zakładce Harmonogram zamieszczono terminy spotkań z zakresu symulacji prowadzenia działalności gospodarczej.KOMUNIKAT

W związku z rezygnacją z udziału w projekcie Pana o numerze formularza 37/MP2B1/2016, miejsce to zajmuje pierwszy mężczyzna z listy rezerwowej (6/MP2B2/2016). KOMUNIKAT

W zakładce Harmonogram zaktualizowano nowe terminy warsztatów z podstaw prowadzenia działalności gospodarczej (aktualizacja z dn. 28.12.2016 r.).Poniżej prezentujemy ostateczną listę rankingową kandydatów do udziału w projekcie „Firma 50+ - wsparcie przedsiębiorczości osób powyżej 50 r.ż. z obszaru województwa łódzkiego”. Lista ta uwzględnia złożone odwołania od pierwotnie otrzymanej oceny.

OSTATECZNA LISTA RANKINGOWA (aktualizacja 16.12.2016 r.)Szanowni Państwo, poniżej prezentujemy listę rankingową osób, które zostały wstępnie zakwalifikowane do udziału w projekcie „Firma 50+ - wsparcie przedsiębiorczości osób powyżej 50 r.ż. z obszaru województwa łódzkiego”.

LISTA RANKINGOWA